Microsoft подписа с младежки организации

Microsoft подписа меморандуми за сътрудничество с три европейски организации: Европейския младежки форум, Telecentre Europe и Junior Achievement – Young Enterprise, като част от ангажимента си за създаване на възможности за образование, заетост и предприемачество за 30 милиона младежи в цяла Европа.

В допълнение към тези 3 регионални партньорства, Microsoft ще предостави безвъзмездна помощ на 27 младежки организации с нестопанска цел в 25 европейски държави.

Партньорството с младежките организации е част от Microsoft YouthSpark, глобална инициатива на компанията, създадена да помогне на младите хора да реализират своя потенциал, като им предостави достъп до по-добри възможности за образование, заетост и предприемачество. YouthSpark обединява редица младежки програми на Microsoft, в т.ч. Partners in Learning, DreamSpark и Imagine Cup, и цели да създаде възможности за 300 млн. млади хора в над 100 страни през следващите 3 години.

Microsoft ще предостави финансови ресурси и безвъзмезден софтуер на Европейския младежки форум, Telecentre Europe и Junior Achievement – Young Enterprise за популяризиране на уменията и обучението, необходими за прехода към пазара на труда. Целта е също насърчаване на активното гражданство, ангажиращо младите европейци в демократичен онлайн дебат, както и поощряване на готовността за работа, таланта и предприемаческия дух на младите хора в намирането на работа чрез осигуряване на качествени стажантски програми и обучения.

Продължителният икономически спад засегна сериозно младите хора в Европа. Само в ЕС безработицата при младежите на възраст между 15 и 24 години се е увеличила с 50% от началото на кризата, а коефициентът на младежка безработица е надвишил 25% в 13 държави-членки.

Безработицата сред младите води до още по-голямо задълбочаване на кризата. Според Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, общо 14 млн. души във възрастовата група между 15 и 29 години могат да бъдат класифицирани като NEET (Not in Education, Employment or Training) – млади хора, които не работят и не се обучават академично или професионално, което струва на ЕС 3 млн. евро на седмица за социално подпомагане и от производствени загуби.

Същевременно, 4 млн. работни места остават незаети в ЕС, поради несъответствие между уменията на безработните и изискванията за наличните позиции. Този проблем се превърна в приоритет за европейските политици, които предприеха редица мерки за повишаване на подпомагането и възможностите за младите хора, в т.ч. Youth Employment Package (пакетa от мерки в областта на младежката заетост).

Коментар