ЕК похвали проект на БСК за работната сила

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев беше избран за втори мандат в Управителния съвет на ESCO (European Skills, Competences and Occupations taxonomy) – общоевропейски проект за унифициране на изискванията за конкретните професии и длъжности в отделните страни-членки.

Европейската комисия е изпратила писмо до Борда на директорите на проекта ESCO, в което дава положителна оценка на разработвания от БСК проект за създаване на единна система за оценка на компетенциите на работната сила. Проектът пряко кореспондира с общата европейска политика за създаването на единни стандарти, които отразяват знанията, уменията и компетенциите на работещите в различните сектори на европейската икономика, съобщиха от БСК.

ESCO е съвместна инициатива на Европейската комисия и държавите-членки, която насърчава развитието на уменията и компетенциите на заетите в подкрепа на Европейския портал за професионална мобилност EURES. Инициативата цели да бъдат описани най-важните умения, компетенции и знания, които са валидни за няколко хиляди професии.

Чрез унифициране на изискванията за конкретните професии и длъжности в отделните страни-членки и създаване на карта на съответствието между търсещите работа и наличните работни места ще се осигури възможност за предоставяне на по-качествени услуги в областта на пазара на труда на европейско ниво.

ESCO цели също постигане на по-добър мониторинг и прогнозиране потребностите от умения, както и придобиване на признаването на умения и квалификации, получени извън ЕС, с което значително да се намали „изтичането” на високо образовани имигранти към работни места за нискоквалифицирани. Резултатите от въвеждането на ESCO ще са от голяма полза и при разширяване на правната рамка на ЕС и националните схеми за „внос” на работници от трети страни, с което ще се смекчи недостигът на умения на европейския пазар на труда.

Чрез изпълнявания от БСК проект България е водеща страна в рамките на ESCO, тъй като нашата система за оценка на компетенциите е в пилотна готовност и предстои до края на настоящата година да заработи официално.

Коментар