Заработи кибер център за обучение и изследвания

Албена Спасова заяви, че най-успешният вариант за противодействие на кибер заплахите е превенцията

Международната академия за обучение по киберразследвания стартира днес проекта „Български кибер център по компетентност за обучение и изследвания”, финансиран по програмата „Предотвратяване и борба с престъпността” на Европейската комисия.

Проектът е двугодишен и се изпълнява съвместно с ГДБОП – МВР, Центъра по киберсигурност и разследване на киберпрестъпления към Университетския колеж в Дъблин, 2CENTRE (Eвропейска мрежа от центрове за обучение и изследвания), Международната агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност, Майкрософт България, подразделението за сигурност на EMC – RSA и факултета „Компютърни системи и управление” на ТУ – София.

Целта на центъра е да се създаде ефективен регионален модел за взаимодействие на правоохранителните органи, бизнеса, академичните структури и неправителствените организации за противодействие и превенция на киберпрестъпленията. В рамките на този период академията, съвместно с нейните партньори, ще работи върху три направления:

• Присъединяване към европейската мрежа от центрове по компетентност за обучение и изследвания (2CENTRE) и изграждане на Български кибер център по компетентност (B2CENTRE).

• Създаване на мрежа от публично-частни партньорства за превенция на киберпрестъпленията и изграждане на система за разпознаване и ранно реагиране на кибер заплахи.

• Обучения и трансфер на знания.

Изграждането на B2CENTRE у нас ще даде достъп на правоохранителните органи, държавната администрация и бизнеса до сертифицирано образование в областта на компютърните разследвания и информационната сигурност. Мрежата 2CENTRЕ е създадена през 2010 година по програмата „Предотвратяване и борба с престъпността” на Европейската комисия, като основното й звено се намира в Ирландия. Национални центрове функционират в Белгия, Франция, Великобритания и Испания. Освен в България, предстоят да бъдат изградени в Естония, Гърция и Румъния.

Като част от тази международната мрежа, Българският център ще има достъп и ще участва активно в създаване и разпространение на акредитирани обучителни материали. B2CENTRE ще работи върху изграждането на ефективни публично-частни партньорства и обмяната на опит и добри практики между правоохранителните органи, което е ключов фактор за реализацията на успешни разследвания.

Второто направление от проекта включва разработване на концепция и стратегия за изграждане на система за разпознаване и ранно реагиране на кибер заплахи. Системата ще създаде ефективни механизми за обмяна на информация и превенция на престъпления между правоохранителните органи, бизнеса, неправителствените организации, академичните структури и международните институции. В рамките на този проект е предвидено да се направи експертно проучване на проблемите в областта на киберсигурността, с които се сблъскват бизнеса и държавната администрация, да се дефинират техните нужди и изисквания и, въз основа на тази информация, да се  разработи концепция, структура и план за последващо изграждане и внедряване на системата.

„Изграждането на такива системи е приоритет на Европейския съюз и е заложено в Стратегията за вътрешна сигурност. Това е и една от функциите на новосъздадения Център по кибер сигурност в Хага”, сподели Албена Спасова, председател на Управителния съвет на Международна академия за обучение по киберразследвания. „Целта ни е, на по-късен етап, в рамките на друг проект и с подкрепата на нашите партньори, да изградим същинската система”, допълни тя.

Най-добрият модел, който съществува, е на ФБР. Националният алианс за кибер разследвания и обучения (NCFTA) обединява 40 организации от частния сектор и над 15 американски и международни правоохранителни агенции и държавни институции. Целта на този алианс е да идентифицира, намалява обхвата на действие и неутрализира възникналите кибер заплахи. Системи за ранно реагиране вече се изграждат в Европа, в напреднал стадий е внедряването на система в Люксембург. Редица ИКТ компании също използват този модел на превенция.

Действието на системите е аналогично на системите за ранно известяване при природни бедствия и цели да предотврати или намалш обхвата и загубите от кибер престъпленията. “Според последните данни, всеки ден един милион души по целия свят стават жертва на киберпрестъпление. Най-успешният вариант за противодействие е превенцията, коментира още Албена Спасова.

Третият компонент на проекта включва провеждане на две двуседмични обучения по компютърни разследвания и използване на електронни доказателства за представители на правоохранителните органи от страната. Лектори на обученията ще бъдат специалисти от Центъра по киберсигурност и разследване на киберпрестъпления към Университетския колеж в Дъблин.

Коментар