Visa: Потребителският разход в България расте

В 14 от 27-те икономики на ЕС за периода октомври-декември 2012 г. се наблюдава ръст на потребителския разход на годишна база

В 14 от 27-те икономики на ЕС се наблюдава ръст на потребителския разход на годишна база в периода октомври-декември 2012 г.

Потребителският разход в ЕС през четвъртото тримесечие на 2012 г. нараства значително спрямо юли-септември 2012 г., сочи барометърът на Visa Европа. Най-голямо увеличение се наблюдава в страните от Източна Европа, начело с България, Чехия и Латвия, показват транзакциите с карти Visa.

В периода октомври-декември потребителският разход в Европейския съюз (ЕС) се свива с 0,1 % в сравнение със същия период на 2011 г., но данните сочат значително подобрение спрямо третото тримесечие на 2012 г., когато разходът спада с 1,7 %, спрямо същия период на 2011 г.

Като цяло, разходът в страните от ЕС продължава да намалява, но с по-бавни темпове спрямо предходното тримесечие на 2012 г. Това се дължи основно на добрите резултати в трите най-големи икономики в общността.

През четвъртото тримесечие потребителският разход нараства с 1,3% във Франция и с 2,1% във Великобритания, спрямо същия период на 2011 г. За периода юли-септември 2012 г. потребителският разход и в двете държави спада на годишна база. В Германия данните показват увеличение от 2,6% на годишна база, следващо ръста от предходното тримесечие.

Още по-голям ръст се наблюдава в страните от Източна Европа. България, Чехия и Литва са държавите-членки, в които потребителският разход за последното тримесечие на 2012 г. нараства най-осезаемо. Изследването не обявява конкретна информация за трите икономики.

В контраст с положителните данни, в Италия и Испания, четвъртата и петата по големина икономики в ЕС, се наблюдава ускорен спад в разхода и през четвъртото тримесечие на 2012 г., съответно със 7,6% и 6,5%. Потребителският разход в Португалия и Гърция също продължава да се свива, съответно със 7,4% и 2% през октомври-декември 2012 г., спрямо същия период на предходната година.

В 14 от 27-те икономики на ЕС за периода октомври-декември 2012 г. се наблюдава ръст на потребителския разход на годишна база, спрямо 15 през предходното тримесечние.

„През 2012 г. домакинствата в Европейския съюз харчат по-малко от 2011 г. – през три от четирите тримесечия потребителският разход е по-нисък на годишна база. В края на годината обаче разходът се увеличава, като почти достига нивата от 2011 г. Завръщането към ръст на потребителския разход е добър знак за много от големите икономики в Европейския съюз, които движат растежа. Надяваме се тази тенденция да се запази и през 2013 г.”, коментира Филип Саймс, главен финансов директор на Visa Европа.

Коментар