Кампания на Microsoft насърчава ИТ кариерата

Кампанията Get Online Week насърчава младите хора да започнат кариера в областта на ИКТ

Кампанията Get Online Week насърчава младите хора да започнат кариера в областта на ИКТ

До 2015 г. около 800 000 от свободните работни места в сферата на ИКТ ще останат незаети, ако търсещите работа не придобият необходимите умения. Същевременно, над 20% от младите европейци са безработни, но нямат информация за тази възможност, съобщи Microsoft.

Софтуерният гигант стартира днес кампания Get Online Week („Седмица онлайн“), която цели да намали несъответствието между търсенето и предлагането на работа в ИКТ сферата. Кампанията се фокусира върху младите хора и включва редица активности, които ще ги насърчат да започнат кариера в областта на ИКТ.

Get Online Week 2013 се провежда в около 10 000 европейски ИКТ центрове за обучение (т.нар. телецентрове) в обществени библиотеки, неправителствени организации, училища и общински организации, разположени както в градски, така и в селски райони. Партньорите на кампанията от почти 30 страни (включително България) ще използват иновативни инструменти за заетост, за да мотивират повече млади хора да придобият компютърни квалификации.

По време на кампанията младежите, които търсят работа, ще бъдат насърчавани да преминат през обучения и ще бъдат информирани за възможностите за сертифициране, признаващи техните неофициално придобити умения.

Кампанията се реализира от Телецентър Европа, която включва 37 организации от 27 европейски страни и се подкрепя от Get Online Week Alliance – обединение на Accenture, Liberty Glboal и Microsoft. За провеждане на Get Online Week по места, националните партньори на кампанията са получили подкрепата на местните власти, ИКТ сектора, училища и университети за привличане на повече млади хора в областта на ИКТ.

След края на кампанията Microsoft ще подкрепи създаването на местни алианси за дигитални работни места. Всеки от тях ще трябва да изготви локален план за действие, който обхваща приоритетни области на общата коалиция (като повишаване на осведомеността, секторно обучение и сертифициране, иновативно обучение и преподаване). „Дигиталните шампиони“ ще бъдат поканени също да се включат с водеща роля.

В рамките на кампанията у нас се предлага безплатно тестване на началните ИТ знания. Друга възможност е т.нар. skillage тест, който дава отговор на въпроса дали търсещите работа имат необходимите ИТ умения, за да ги наемат. Миналата година се включиха над 3000 човека, съобщи Ангел Панов, председател на управителния съвет на „ИКТ Развитие България“.

Местни партньори на кампанията са Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС) към МТИТС, Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” (ББИА) и Програма “Глоб@лни библиотеки – България”.

Коментари по темата: „Кампания на Microsoft насърчава ИТ кариерата”

добавете коментар...

  1. Нора

    Тези, които са пуснали теста трябва да се засрамят от себе си. Пълен е с какви ли не грешки. Пълен фарс.

Коментар