Коалиция ще запълва дефицита от ИКТ кадри

900 000 нови работни места в ИКТ сферата ще бъдат открити в Европа до 2015 г.

900 000 нови работни места в ИКТ сферата ще бъдат открити в Европа до 2015 г.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу призова предприятията от областта на цифровите технологии, правителствата и секторите на обучението и образованието да се присъединят към Широка коалиция за работни места в сферата на ИКТ. Целта й да попълни 900 000 незаети работни места, които се очаква да бъдат разкрити в Европа в областта на ИКТ до 2015 г., съобщи Брюксел.

Независимо от равнищата на безработица в момента, в сферата на цифровите технологии всяка година се откриват над 100 000 нови работни места. Не достига обаче броят на дипломантите в областта на ИКТ и на квалифицирани специалисти в тази сфера. Комисията инициира създаване на широката коалиция, която да реши този проблем и да засили конкурентоспособността на Европа.

Обявеното вчера начинание стъпва върху ангажименти, поети по време на Световния икономически форум в Давос за разкриване на нови работни места, стажове, места за обучение, финансиране за стартиращи предприятия и безплатни онлайн университетски курсове. Над 15 предприятия и организации се включиха в Широката коалиция. Сред първите ангажименти, които ще се превърнат в реалност, е новата онлайн платформа за обучение на младежи, наречена Academy Cube, както и нов модул за обучение, свързано с интелигентните енергийни мрежи.

Комисията призова за поемане на ангажименти в области като обучение и адаптиране на квалификациите към работните места в сектора на цифровите технологии, мобилност, удостоверяване на уменията, повишаване на осведомеността, иновативно обучение и преподаване. ЕК поставя началото и на Startup Europe – единна платформа за инструменти и програми за подпомагане на тези, които желаят да създават и развиват уеб-базирани предприятия в Европа.

В Пакета за заетостта, приет от Комисията през април 2012 г., се посочва, че независимо от високите равнища на безработица в други сектори, в областта на ИКТ е налице съществен недостиг на специалисти. През 2011 г. в сектора на ИКТ в Европа са били заети 6,7 милиона души или 3,1 % от общата работна сила. От 2000 г. до 2010 г. работната сила в областта на ИКТ е нараствала средно с 4,3 % годишно.

Данните в съвсем ново и все още непубликувано проучване (Empirica, март 2013 г.) показват, че броят на работните места, които ще се разкрият в сектора на цифровите технологии в Европа до 2015 г., би могъл да достигне 864 000. Спадът в броя на завършващите висше образование в областта на ИКТ обаче, както и пенсионирането през идните години на специалисти по ИКТ, може да застраши потенциала за увеличение на работните места в този сектор.

Ето защо Комисията смята за необходимо да се засили подкрепата за образованието в областта на науките, технологиите, инженерните науки и математиката, както и да се изгради по-добър имидж на професионалното развитие в тези сектори, особено за жените.

Коментари по темата: „Коалиция ще запълва дефицита от ИКТ кадри”

добавете коментар...

  1. Юли

    Колеги, оправете си снимката, че така е смешно. Клавиатурата е наопаки…

Коментар