По-голям пазарен дял за Google и Bing през февруари

Заявките за търсене са намалели през февруари, до делът на лидерите Google и Bing расте

Заявките за търсене са намалели през февруари, до делът на лидерите Google и Bing расте

Търсенето в интернет е намаляло като цяло през февруари, но и двата основни конкурента – Google и Bing отчитат по-висок дял от заявките в САЩ, спрямо предходния месец. Според статистиката на comScore, делът на Google през февруари се е увеличил с 0,5% – от 67% на 67,5%. През същия период дeлът на Bing е нараснал от 16,5% до 16,7%.

Bing бележи постоянен ръст, но това се дължи най-вече на спада, който пък отчита някогашният лидер Yahoo. Неговият дял е намалял от 12,1% до 11,6% през февруари.

Според comScore, спадът на търсенето през февруари се дължи на факта, че този месец има три дни по-малко от януари. През отчетения месец са генерирани 18,3 милиарда заявки за търсене, което е 6% спад, в сравнение с януари.

Резултатите от проучването на comScore не включват търсенето през мобилни устройства, което се наблюдава все по-често в онлайн активността на потребителите.

Коментар