Създават “Eнциклопедия на живота” в интернет

Група учени от различни страни на света обявиха старта на интернет проект "Енциклопедия на живота", който ще събира и представя информация за всички известни биологични видове.
Страниците на сайта ще включват текстова информация, фотографии, карти, аудио- и видеозаписи, съобщи Уошингтън Поуст. По аналогия с енциклопедията Уикипедия, инициаторите на проекта планират да внедрят система за свободно редактиране.
Към момента науката познава около 1,8 милиона биологични видове. В подготвяната единна база ще влязат първоначално данни за животни, растения и гъби.
По-късно учените планират да добавят информация за микроорганизмите. Възможно е също енциклопедията да обхване и изкопаемите видове.
"Енциклопедия на живота" ще се финансира със сумата от 12,5 милиона долара. Сред участниците в проекта са Харвардският университет и институтът Смитсон.
По план базата данни трябва да бъде създадена за 10 години. След това ще се допълва с новооткритите живи същества.

Коментар