Смайващ ръст на фишинг сайтовете

Броят на уникалните фишинг сайтове се е увеличил неимоверно много през април, твърди доклад на организацията Anti-Phishing Working Group (APWG). Засечените от APWG уникални сайтове бележат ръст от 20 871 през март до 55 643 през април 2007 година, според проучването April Phishing Activity Trends.

Експертите от компанията за предпазване от интернет измами MarkMonitor обясняват рязкото увеличение отчасти с факта, че фишърите са поместили голям брой URL-и на фишинг сайтове в един и същ домейн. Тази тактика бе използвана за пръв път през миналата есен. Фишърите слагат хиляди URL-и в един домейн, за да заобиколят блокирането на уеб сайтове от Internet Explorer 7 и Firefox 2.

Броят на търговските марки, използвани за съблазняване на потенциални жертви, се е увеличил от 166 през март на 174 през април. Фишърите прибягват вече и до нефинансови марки, вкл. социални мрежи, VoIP и множество уеб базирани имейл доставчици, казват от APWG. Все още обаче потребителите на финансовите институции са най-предпочитаните жертви от фишърите, като 92.5% от злонамерените сайтове са насочени към тях.

APWG обещава да направи напълно функционална централната си база от данни през юли тази година, което ще позволи на организациите по света да си споделят информация за фишинг заплахите.

Коментар