Упражняването на авторски права може и да вреди на бизнеса

Напоследък в интернет пространството, а и извън него, е актуален въпросът до каква степен  авторските права трябва да се прилагат от притежателя им. Ефектът от стриктното използване на правата за интелектуална собственост се оказа неедностранчив.

Множество фирми от опит знаят, че не винаги е добре авторските права ревностно да се бранят, както изисква затвореният бизнес модел. При него съдържанието се пази скрито и заключено и достъпът става само след плащане на съответната цена на продукта.
Редица музикални компании буквално си играят с въпросните права, развивайки възможностите, които те им предлагат. Някои песни се пускат свободно в интернет, като е „позволено” всеки да ги сваля и притежава до определен период от време, легитимиран от съответната фирма. Други компании предлагат свободно част от интелектуалния продукт на пазара, като по този начин стимулират потребителите.

Опитът показва, че бизнесът може да има голяма полза от отворения интернет пазар, който осигурява незаменима връзка между производител и потребител. Подобни уеб ресурси сами по себе си продават продукти, които при преките отношения между фирмите и крайните купувачи са непродаваеми.
Т. нар. „отворен бизнес” стига още по-далеч. Множество фирми работят на принципа, че колкото повече даваш, толкова повече ще получиш. Голяма част от тяхната продукция се предлага на пазара абсолютно безплатно за неограничен период от време, като пари се плащат само за най-качествените продукти. Например някои музикални компании продават едва част от песните, които са тяхна собственост, а останалите предоставят свободно на потребителите и така самите продукти се превръщат в реклама.
Глобално погледнато, проблемът със степента на упражняване на авторските права е пряко свързан с интернет пиратството. Когато държавното законодателство се прилага в преувеличени размери, т.е. когато проблемите с интелектуалната собственост изкуствено се преувеличават, интересът най-вече на младото поколение към нарушаване на правилата нараства, твърдят наблюдателите на пазара.  
Ако държавата пък се намеси твърде грубо в процеса на упражняване на авторските права и пряко се наеме да контролира тези процеси, това води до обезсърчаване на компаниите притежатели на тези права да следват собствените си интереси, коментират специалисти.
Всички са единодушни, че проблемът с онлайн интелектуалната собственост е пряко свързан с въпроси като свободата на словото и начинът, по който световната мрежа ще функционира. Въпросът всъщност е дали интернет ще продължи да бъде свободна зона или в бъдеще ще се контролира от локални интереси.

Коментар