Българска ИТ компания заложи на водещ консултант

Българска ИТ компания заложи на водещ консултант
Карат Електроникс използва френски опит в своя бизнес
07-06-2006
Използването на услугите на водещи консултантски фирми е една засилваща се тенденция в българския бизнес. Опитът и положителните резултати при едно такова сътрудничество в страните от Европейския съюз показват, че тази тенденция се възприема все по-добре от водещите български компании.
“Карат Електроникс” АД е една от първите фирми в региона, която се развива в тази посока и прилага редица международни стандарти в мениджмънта и производството на високотехнологични електронни изделия. 
На 16 януари 2006 година в “Карат Електроникс” АД стартира проект за модернизация и повишаване на ефективността на дружеството, разработен от френската консултантска компания “BEDOR EXCEM”. Проектът продължава 5 месеца и обхваща всички сектори от дейността на фирмата.
Целта на проекта бе да се внесат подобрения в цялостната дейност и да се увеличи производителността на компанията, уточняват от Карат. Проектът, разработен съвместно с френската фирма, е осъществен на базата на организационни практики, успешно прилагани от водещи европейски и световни компании.
Оптимизация на производството и повишаване на ефективността на организационната структура са част от основните направления, по които се е работило по време на реализацията на проекта, успешно финализиран в края на май.
“Bedor Excem” е френска компания с почти 20-годишен опит и традиции в предлагането на интегрирани консултантски решения и с над 150 успешно реализирани проекта в страни като Франция, Италия, Бразилия и др.
“Карат Електроникс” АД е водещ производител на касови апарати и фискални системи, статични електромери и информационни системи и е една от най-стабилните фирми в региона.

рубрика: Uncategorized

Коментар