Тютюневият бранш залага на Codentify срещу контрабандата

около 12% от световния пазар на цигари е незаконен, което се равнява на около 660 милиарда цигари годишно

Около 12% от световния пазар на цигари е незаконен, което се равнява на около 660 милиарда цигари годишно

Нова международна асоциация ще предлага дигитални решения за борба с незаконната търговия с акцизни стоки. DCTA (Digital Coding & Tracking Association) обединява четирите най-големи тютюневи компании в света – Бритиш Американ Табако, Импириал Табако Груп, Джапан Табако Интернешънъл и Филип Морис Интернешънъл.

Целта на асоциацията е да налага международни стандарти и дигитални технологии, които подпомагат държавните органи в борбата с контрабандата, фалшификацията на стоки и данъчните измами.

DCTA черпи от натрупаната експертиза на тютюневия бранш в областта на сигурността на доставките на стоки в международен план и в разработване на нови технологии за разграничаване на оригинални от фалшиви продукти. Асоциацията предлага ефективно решение, базирано на технологията Codentify, която осигурява достъп през мобилен телефон до цялата информация, необходима на държавните органи с оглед гарантиране на данъчните приходи и удостоверяване законността на пратките.

Освен това Codentify изпълнява международните нормативни изисквания, в т.ч. и изискванията от Световната здравна организация, залегнали в Протокола за елиминиране на незаконната търговия с цигари.

„Законно действащите вериги за доставки имат глобален и комплексен характер и включват много участници. От друга страна, подготовката на престъпните и терористични групи, които се занимават с трафик на незаконни стоки, не бива да се пренебрегва. Ясно е, че правителствата следва да прилагат най-нови и модерни технологии, за да гарантират сигурността на доставките и да реализират осезаем напредък в борбата с този опасен и задълбочаващ се проблем“, заяви Пат Хенеган, говорител на Асоциацията.

В условията на криза и финансови ограничения правителствата търсят начини да гарантират данъчните приходи и да се справят с престъпните групировки на черния пазар. DCTA като асоциация може да предостави технологиите и експертизата, необходими за постигане на реални резултати, допълни Хенеган.

Данните от независими проучвания показват, че около 12% от световния пазар на цигари е незаконен, което се равнява на около 660 милиарда цигари годишно  и лишава държавите от повече от 40 милиарда долара данъчни приходи  годишно. Незаконната търговия с алкохолни продукти също е значителна, като данните на Световната здравна организация показват, че около 30% от цялото световно потребление на алкохол са от незаконно произведен или “неотчетен” алкохол.

Коментар