Габрово получава нови компютри, въвежда е-услуги

Нова компютърна техника ще получи областната администрация на Габрово в понеделник, 19 юни. В церемонията ще участват министър Николай Василев и областният управител Цветан Нанов.

Служители от администрацията, които са приключили курсовете си по информационни технологии, ще получат сертификати.

По-късно в Информационния център на областната администрация ще бъде направена демонстрация на услугите за гражданите и бизнеса, които се предоставят по електронен път.

С това стартират мероприятията през седмицата, в която за първи път ще бъде отбелязан 23 юни като Ден на служителя в държавната администрация.

На мероприятието ще присъстват още Нийл Буне, постоянен представител на Програмата за развитие на ООН за България, и Джийн Гибсън от Американската агенция за международно развитие.

Експерти от МДААР ще представят взаимодействието на местно и централно ниво в развитието на електронното правителство. От Фондацията за реформа в местното самоуправление пък ще споделят опит в реализацията на комплексни административни услуги в е-област Благоевград.

Коментар