ЕК засилва защитата на еврото от подправяне

Европейската комисия прие пакет от мерки с цел да засили защитата на евро банкнотите и монетите срещу подправяне. Предлага се финансовите институции да гарантират автентичността на евро банкнотите и монетите, които постъпват при тях, преди да ги върнат обратно в обращение, т.е. да бъдат задължени да проверяват за фалшификати.

В момента съществуват общоприети и ефективни методи на откриване на фалшификати, които правят тази проверка лесна и напълно изпълнима, посочват от ЕК. Европейската централна банка и Европейската комисия, съответно, са препоръчали официално такива методи за евро банкнотите и монетите.

Същевременно доклад на ЕК показва, че държавите-членки в голяма степен са осъществили задоволително своите задължения относно криминалните наказания срещу фалшифицирането на еврото.

„Подправянето на еврото е сериозна нелегална дейност, но нашият доклад ясно показва, че системата на защита на евро монетите работи ефективно”, посочва Комисарят по административните въпроси, одита и борбата с измамите Сийм Калас.

ЕК предлага и промени в съществуващото законодателство, според които “институциите, манипулиращи професионално с монетите, да бъдат задължени да удостоверяват истинността на монетите, които вкарват в обращение”, допълва Калас.

Коментар