Роботи заместват хората в проект на ЕС

Европейската комисия ще финансира проект PETROBOT съвместно с Shell

Европейската комисия ще финансира проект PETROBOT съвместно с Shell

Във финансиран от ЕС проект се използват роботи вместо хора за инспекции на нефтохимически контейнери.

Европейската комисия със съдействието на консорциум от десет европейски компании, ръководени от Shell, стартира днес проекта PETROBOT за създаване на роботи, които могат да заменят хората при инспекциите на съдове под налягане и резервоари за съхранение, използвани широко в нефтената, газовата и нефтохимическата промишлености.

В момента с цел да се гарантира безопасността на инспекторите петролните, газовите и нефтохимическите заводи трябва да спират работа по време на инспекциите. Съдовете трябва да бъдат напълно отделени от оперативните части на заводите (затваряне на клапи не е достатъчно), след това се почистват основно, за да се премахнат всички продукти, които могат да отделят запалими или токсични газове, после на по-големите кораби се построява скеле, така че инспекторите да имат достъп до всички необходими зони. След инспекцията (която често трае няколко часа) цялата тази дейност се повтаря в обратен ред.

Но дългата и скъпа процедура може скоро да бъде съкратена благодарение на роботизирани технологии. По този начин ще се намали излагането на персонала на потенциално опасни условия, индустрията ще пести време и ресурси, ще бъдат разкрити нови пазари за европейската робототехническа промишленост и създадени нови работни места в областта на производството и поддръжката на роботи.

Проектът PETROBOT ще се реализира за период от 3 години. ЕС ще допринесе със сумата от 3,7 милиона евро към общата стойност на проекта от 6,2 милиона евро.

Инспектиращите роботи ще бъдат тествани в инсталациите на членовете на консорциума на крайните потребители. Специални дейности на проекта са насочени към подготовката на бъдещата потребителска общност за максимизиране на внедряването на новата технология. Ако проектът бъде успешен, ще се стимулират иновациите за справяне и с по-трудни ситуации.

Коментар