Софтуер на Schneider Electric и Intel управлява дейта центъра

Софтурът Server Access за платформа StruxureWare намалява разходите да управление на ЦОД, като елиминира нуждата от хардуер

Софтуерът Server Access за платформа StruxureWare намалява разходите за управление на ЦОД, като елиминира нуждата от хардуер

Schneider Electric разработи съвместно с Intel интегрирано софтуерно решение за управление на центрове за обработка на данни и достъп до сървърите (DCIM).

Модулът Server Access за платформа StruxureWare намалява разходите, като елиминира нуждата от хардуер и едновременно с това оптимизира достъпа, отстраняването на повреди и управлението на няколко сървъра и инсталации.

Новият модул използва технология Intel Virtual Gateway за пълен достъп до сървъра през целия експлоатационен живот, както и за включване и изключване на захранването за отдалечено управление.

На практика, Intel и Schneider Electric осъществяват пълна интеграция между физическите съоръжения и ИТ технологиите, като предлагат vKVM (virtual keyboard video mouse) и DCIM в един цялостен пакет, поясни Дженифър Копи, анализатор на пазара на центрове за данни в IDC.

Комбинирайки DCIM и софтуерна KVM технология, Server Access позволява на ИТ мениджърите, операторите на центрове за данни и управителите на сгради да пускат, управляват, отстраняват повреди и контролират сървърите директно от софтуера DCIM. Централизирането решение за управление включва физически модел на положението на сървърите, като така позволява откриване на потенциални проблеми в захранването и охлаждането.

KVM (keyboard video mouse) превключвателите осъществяват дистанционен достъп до сървърите с възможност за управление на няколко сървъра. С използване на тази технология, Server Access може да намали инвестициите в хардуер с до 50%.

Коментар