ЕК с нови предложения срещу найловите торбички

Всяка година в Европа се изхвърлят над 8 милиарда найлонови торбички, които причиняват огромни щети на околната среда, заяви Янез Поточник

Всяка година в Европа се изхвърлят над 8 милиарда найлонови торбички, които причиняват огромни щети на околната среда, заяви Янез Поточник

Европейската комисия прие предложение, съгласно което държавите членки ще трябва да намалят използването на тънки найлонови торбички за пазаруване на своя територия.

Държавите от ЕС могат да прилагат мерките, които смятат за най-подходящи, включително такси, национални цели за намаляване на употребата на този тип торбички или забрана при определени условия, съобщи Комисията.

В повечето случаи тънките найлоновите торбички се използват само веднъж, но могат да останат в околната среда в продължение на стотици години, често под формата на вредни микроскопични частици, които са особено опасни за морските организми.

„Предприемаме действия за разрешаване на един много сериозен и видим екологичен проблем. Всяка година в Европа се изхвърлят над 8 милиарда найлонови торбички, които причиняват огромни щети на околната среда. Някои държави членки вече постигнаха отлични резултати по отношение на намаляването на употребата на найлонови торбички на своя територия. Ако и други последват примера им, можем да намалим настоящото общо потребление в Европейския съюз с до 80%”, коментира европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник.

От техническа гледна точка, с предложението се изменя Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки, като се добавят два нови елемента. Първо, от държавите членки се изисква да приемат мерки за намаляване на потреблението на найлонови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона, тъй като те по-рядко се използват повторно в сравнение с торбичките с по-голяма дебелина и често се изхвърлят на неподходящи места.

Второ, тези мерки могат да включват използване на икономически инструменти, например такси, национални цели за намаляване на употребата на найлонови торбички и търговски ограничения (при спазване на правилата за вътрешния пазар, посочени в Договора за функционирането на ЕС). Значителното намаление на използването на този тип торбички в някои страни от ЕС, постигнато чрез въвеждането на такси и други мерки, показва, че ефективните действия могат да доведат до добри резултати.

Коментари по темата: „ЕК с нови предложения срещу найловите торбички”

добавете коментар...

  1. :о)

    Ами ако европейската комисия финансира БЕЗПЛАТНИ хартиени торби в магазините, ще постигнат огромни резултати за кратко време.
    Само че политиците ВИНАГИ са свикнали хората да плащат цената 😉

  2. Anonymous

    torbickite sa problem a psasmasovite shiseta ot koka kola.

Коментар