Smart Image Denoiser – премахва шума в снимките

Софтуерният инструмент Smart Image Denoiser е създаден специално за намаляване и премахване на шума в цифровите изображения, генериран от фотокамерите. Приложението се отличава с опростен интерфейс и се усвоява лесно.

smart_image_denoiser

За съжаление, липсва функция „drag and drop”, така че потребителят трябва да използва вградената опция в браузъра, за да добавя файловете за обработка. Възможна е работа с един или няколко файла едновременно. Предвидени са също инструмент за увеличаване (зум) и режим за преглед на оригиналното изображение.

Smart Image Denoiser предлага три типа филтри. Първият е подходящ за премахване на стандартния шум, произведен от цифровата камера, а вторият елиминира т.нар. „salt and pepper” шум. Третият филтър се препоръчва за серия от последователни снимки, изобразяващи една и съща сцена.

Приложението включва опростени настройки за намаляване на шума. Напредналите потребители могат да се възползват от допълнителни възможности като избор на ниво (високо, средно, ниско) за редуциране на шума и изостряне на изображението. Налични са също допълнителни филтри за яркост, контраст, гама, оттенък и насищане.

В заключение, Smart Image Denoiser се явява малък по обем, но ефективен инструмент за лесно намаляване и премахване на шума в цифровите изображения. Приложението сваля изображения директно от цифрови камери, видеокарти и други източници.

Даунлоуд: Smart Image Denoiser

Коментар