Близо 60% е делът на DDoS атаките у нас

Междуведомствена работна група създава проект на Национална стратегия за киберсигурност, съобщи Красимир Симонски (вдясно)

Междуведомствена работна група създава проект на Национална стратегия за киберсигурност, съобщи Красимир Симонски (вдясно)

Атакуват ни предимно червеи и троянци и по-малко вируси, сочи статистика на „Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност” към ИА ЕСМИС за първите девет месеца на годината.  

От общо 1607 обработени сигнала, 59 на сто (или 950 случая) са на DDоS атаките (отказ от услуги), 14 на сто са спам, 6 на сто – ботнет, 5 на сто – злонамерен софтуер, 11 на сто – фишинг атаки и 5 на сто – кражба на лични данни.

През последната година се наблюдава тенденция на подобряване на комуникацията с интернет доставчиците, като те предприемат необходимите действия по отстраняване на възникнали инциденти и дори изпращат предложения към решенията за определени случаи, съобщи Васил Грънчаров, ръководител на центъра GovCERT по време на днешния регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа.

Независимо от това дали киберударите са насочени срещу бизнеса или държавното управление, ролята и отговорността на държавата, в лицето на Министерство на информационните технологии и съобщенията, за информационната и мрежова сигурност нарастват неимоверно много, заяви изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски. България е насочила усилията си в тази посока и в момента междуведомствена работна група създава проект на Национална стратегия за киберсигурност.

Като член на инициативата ITU-IMPACT, нашата страна поддържа постоянна свързаност с Глобалния център за реагиране на IMPACT и получава в реално време информация за конкретни кибер заплахи и указания за превантивни действия. Красимир Симонски обяви за пореден път, че България наред с Япония, Китай, Исландия и Португалия е сред държавите с най-бърз интернет в света, а София е сред десетте столици в света по същия показател.

Коментари по темата: „Близо 60% е делът на DDoS атаките у нас”

добавете коментар...

  1. Azis the legend

    Тия дали знаят закво говорят изобщо ? 🙂

Коментар