Европейците се тревожат за рисковете от технологиите

Eвропейците подкрепят ролята на науката и технологиите в обществото, но в същото време очакват учените и политиците да вземат под внимание техните ценности и притеснениязаяви Мойра Гейгън-Куин

Eвропейците подкрепят науката и технологиите, но очакват учените и политиците да отчетат техните ценности и притеснения, заяви Мойра Гейгън-Куин

Повече от три четвърти (77%) от европейците смятат, че науката и технологиите оказват положително въздействие върху обществото, според проучване на Евробарометър.

В същото време, анкетираните са загрижени за рисковете, свързани с новите технологии, например за човешкото здраве и околната среда. Европейците искат научните изследвания и иновациите да са съпроводени от необходимото внимание към етичните принципи (76%), равновесието между половете (84%) и обществения диалог (55 %).

Подобно на резултатите от предишни проучвания „Евробарометър“, повече от половината от всички европейци се интересуват от новостите в областта на науката и технологиите (53%), но по-голямата част от тях не се чувстват достатъчно добре информирани (58%).

„Резултатите от това проучване показват, че европейците подкрепят ролята на науката и технологиите в обществото, но в същото време очакват учените и политиците да вземат под внимание техните ценности и притеснения. Следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ е насочена към постигане на този баланс”, коментира европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

На дневен ред сега са усилията за провеждане на диалог за науката с обществото и „събуждане” сред повече млади хора на интереса към кариера в областта на науката и иновациите, допълни Куин, цитирана от сайта на Комисията.

66% от анкетираните смятат, че учените в университети или държавни лаборатории най-добре могат да обяснят въздействието на научното и технологичното развитие върху обществото. Също така според най-много хора (82%) тази група се опитва да се държи отговорно спрямо обществото.

Повечето европейци се информират за научните новости от телевизията (65%), следвана от вестниците (33%), интернет (32%) и списанията (26%). По-малко от половината участници в проучването (47%) са изучавали наука или технологии в училище, университет, колеж или на друго място.

В същото време европейците гледат положително на ползите от научното образование за младите хора и по-голямата част от анкетираните (65%) смятат, че правителствата на техните държави не правят достатъчно, за да стимулират интерес към науката сред младежите.

Коментар