ЕФПГ помага на съкратени в резултат на глобализацията

ЕФПГ предоставя финансиране за конкретни мерки, които помагат на съкратените работници да подобрят шансовете си за намиране на работа

ЕФПГ предоставя финансиране за конкретни мерки, които помагат на съкратените работници да подобрят шансовете си за намиране на работа

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е помогнал общо на 15 700 работници, съкратени поради икономическата криза и последиците от глобализацията, да открият нови възможности за работа през 2012 г.

ЕФПГ предоставя повече от 73,5 милиона евро за подпомагане на работници в 11 държави членки, сред които обаче не фигурира България, в допълнение към други 51,7 милиона евро от национални ресурси, стана ясно от доклад, публикуван днес от Европейската комисия.

ЕФПГ предоставя финансиране за конкретни мерки, които помагат на съкратените работници да подобрят шансовете си за намиране на работа, вкл. интензивна персонализирана помощ при търсене на работа, различни видове професионално обучение, мерки за повишаване на квалификацията и преквалификация, временни стимули и помощи за периода, през който се прилагат активните мерки, подкрепа за създаване на собствен бизнес, наставничество и схеми за обществена заетост.

В доклада се посочва, че половината от работниците (14 333 от 28 662), участвали в 41 завършили през предходните години инициативи на ЕФПГ, са намерили нова работа или са били самостоятелно заети лица в края на периода на подпомагане, а други 1 069 души са се обучавали или образовали, за да повишат бъдещите си възможности за заетост.

По-рано Комисията предложи дейността на Фонда да продължи през периода 2014-2020 г. Обхватът на ЕФПГ бе разширен, за да се включат:

  • работници, съкратени поради продължаване на световната финансова и икономическа криза или поради нова подобна криза – критерий, който вече е бил прилаган от май 2009 г. до края на 2011 г.,
  • работници на срочни трудови договори и самостоятелно заети лица,
  • младежи, които не работят, не учат и не придобиват професионална квалификация в регионите с висок процент на младежка безработица.

„За първи път ЕФПГ ще бъде на разположение на работниците на срочни трудови договори и самостоятелно заетите лица, а в регионите с висока младежка безработица – на младите хора, които не работят, не учат и не придобиват професионална квалификация”, коментира европейският комисар в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.

Коментар