74% от младежите у нас имат предприемаческа идея

Младежката безработица у нас ще намалее от 17,5%, сега до 15,6% през 2017 г. (източник: фондация „Каузи”)

Младежката безработица у нас ще намалее от 17,5% в момента до 15,6% през 2017 г.
(източник: фондация „Каузи”)

Младежката безработица ще спада бавно в развитите икономики, по данни на Международната организация на труда. У нас в момента тя е 17,5%, а към 2017 г. нивото й ще падне до 15,6%, сочи прогноза на фондация „Каузи”.

Младежите до 20 години представляват 22,8% от състава на работната сила в България. До края на десетилетието се очаква драстичен спад с 35% на работните позиции за хора без квалификация или с ниска квалификация.

Близо 70% от младите хора, анкетирани в България и Сърбия, искат да стартират собствен бизнес, но 40% от тях изтъкват липсата на първоначален капитал като основна пречка, според проучването.

74% от българските младежи имат готова предприемаческа идея, а 16% в момента разработват такава. 40% от младежите у нас искат собствен бизнес веднага, а 43% желаят да започнат такъв по-късно, сочат данните от проучването.

Коментари по темата: „74% от младежите у нас имат предприемаческа идея”

добавете коментар...

 1. Борис

  Тези приказки ми звучат като глупости. Съгласен съм с предния коментар. :_)

 2. (:

  Брей, каква предприемаческа нация се оказахме! 74% с идея, още 16% мислят, общо 90%!

  А, като ги гледам по разните събирания и лекции за предприемачество, често идеята им свършва с “искам да правя собствен бизнес”, или се разпростира до “абе, като това, ама с еди-какви-си екстри”. Половината са тотално безидейни и активно се оглеждат откого могат да свият някаква идея, която после личният им гений да разшири и развие (защото явно оригиналният автор е просто парче).

  На запад хората вече започнаха да се майтапят с този тип “креативни” личности:

  “http://betabeat.com/2012/03/the-complete-guide-to-funny-startup-generators/”

Коментар