ЕК започна консултации за INSPIRE

INSPIRE ще помогне на правителствата, гражданите и предприятията да споделят географски и социално-икономически данни, както и данни за околната среда

INSPIRE ще помогне на правителствата, гражданите и предприятията да споделят географски и социално-икономически данни, както и данни за околната среда

Европейската комисия събира мнения относно Директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност, известна като INSPIRE.

Целта на консултацията е да се съберат сведения за опита на отделните потребители и производители на пространствени данни, с оглед на подобряване на предоставянето на информация за политиките и дейностите, оказващи въздействие върху околната среда.

Разрешаването на проблеми като замърсяването на въздуха, загубата на биоразнообразие и предотвратяването на природни бедствия изисква наличието на качествени данни за околната среда. Директивата INSPIRE бе приета с цел осигуряване на такива данни.

Тя е в сила от 2007 г. и в момента Комисията търси начини да я адаптира към настъпилите оттогава промени. INSPIRE ще помогне на правителствата, гражданите и предприятията да споделят географски и социално-икономически данни, както и данни за околната среда.

В консултацията могат да участват всички, съобщи Комисията. От особена полза ще бъде участието на хора, които имат опит с INSPIRE, по теми като документация за пространствени данни и услуги и дали INSPIRE улеснява използването, откриването, разглеждането и изтеглянето на пространствените данни, от които се нуждаят. От полза ще са и мненията за услугите, предоставяни от Европейския геопортал и други портали за географска информация.

Участниците в консултацията се приканват да изразят възгледите си относно целесъобразността на директивата INSPIRE, нейното прилагане, ползата от включените в нея действия и тяхната икономическа ефективност. Европейската комисия също така иска да узнае дали те са открили положителни и/или отрицателни външни ефекти от INSPIRE в областта на политиката за околната среда и по отношение на други политики, например в сферата на електронното управление.

Коментар