Signum Soft Keylogger – следи всички действия с компютъра

Signum Soft Keylogger е мощен софтуерен инструмент за проследяване на действията на потребителя с персоналния компютър. Приложението работи напълно анонимно и може да събира информация за всички натиснати клавиши, да прави екранни снимки и да записва изображения от уеб камерата.

Signum Soft Keylogger събира информация за натиснати клавиши, прави екранни снимки и записва изображения от камерата

Signum Soft Keylogger събира информация за натиснати клавиши, прави екранни снимки и записва изображения от камерата

Разработчикът препоръчва своя продукт на компании, които искат да контролират служителите си, както и на родители, за да наблюдават компютърната активност на своите деца. Приложението ще бъде от полза и на съпрузи/съпруги, които се съмняват в лоялността на партньора си.

Особено полезна функция на Signum Soft Keylogger е възможността за доставка на събраната информация към FTP сървър или на пощенската кутия на собственика на приложението. Това позволява използването на компютъра да бъде следено дистанционно, независимо къде се намира наблюдаващият.

Signum Soft Keylogger се предлага само срещу заплащане. Цената на един лиценз за програмата е 39,95 долара. За работата й е необходимо да бъде инсталиран .NET Framework 2.0+, уточнява сайтът на разработчика.

Официална страница: Signum Soft Keylogger

Коментар