Start It Smart стартира първа преакселераторска програма

Start It Smart | Pre-Accelerator е насочена към млади хора, които имат идеи за собствен бизнес

Start It Smart | Pre-Accelerator е насочена към млади хора, които имат идеи за собствен бизнес

Предприемаческата организация Start It Smart обяви първия по рода си в Югоизточна Европа преакселератор. Start It Smart | Pre-Accelerator  представлява 10-седмичен цикъл от обучения, менторства и тренинги, които подготвят стартиращи компании за следващата стъпка – влизане в акселератор, намиране на инвеститор или директно излизане на пазара.

Програмата е насочена към млади хора, които имат идеи за собствен бизнес. Успешното преминаване през преакселератора е предпоставка за повишаване на успеваемостта на компаниите при търсене на последващо финансиране, заявиха от Start It Smart. Инициативата е отворена за екипи с иновативни бизнес идеи, които ще получат безплатно работно място, обучителна програма, обхващаща всички направления при стартиране на бизнес, менторска програма, връзка с акселератори и инвеститори, безплатни услуги и др.

Eкипът на Start It Smart | Pre-Accelerator цели също да стимулира повече млади хора без опит в сферата на бизнеса да разпознаят предприемачеството като възможен път за кариерно развитие, получавайки подкрепа от самото начало.

„Всяка добра идея може да стане велика, когато е подплатена със знанията, уменията и правилния екип, които са в основата на успеха”, казва Петър Шарков – президент на Start It Smart и лидер на проекта Start It Smart | Pre-Accelerator. „В много случаи липсата на опит у стартиращите предприемачи води до загуба на време, мотивация и фокус. Именно тези проблеми ще бъдат разрешени след стартирането на програмата”, допълни той.

Апликационният прозорец е отворен до 09 февруари, а самата програма ще се проведе в периода от 04 март до 18 април, уточниха от предприемаческата организация.

Коментар