БАН обучава чуждестранни учени с финансиране от ЕС

Чуждестранни учени могат да се обучават в лабораториите на БАН, както и българкски учени в чужбина, благодарение на европейско финансиране.

Д-р Томаш Кренек от Изследователския център по нови технологии на Университета в Западна Бохемия в град Пилзен е на едномесечен образователен курс в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при БАН. Той не е единственият чуждестранен учен, преминал курс на обучение в Лабораторията по лазери с метални пари. В тази лаборатория са били на краткосрочни и дългосрочни специализации млади учени от Испания, Китай и Русия, били са на стаж студенти от Холандия, съобщи БАН.

Обучението на младия чешки учен в ИФТТ е финансирано от Европейския научен фонд за интеграция по проект на Университета в Пилзен. Проектът позволява също финансиране на посещението на български учен в Изследователския център по нови технологии, което може да се използва като база за осъществяване на дългосрочни съвместни изследвания и участие на ИФТТ в научната мрежа по нанотехнологии.

Учените от Лабораторията по лазери с метални пари работят по европейски проект ИНЕРА, в рамките на който скоро ще бъде пусната фемтосекундна лазерна система. Тя ще увеличи значително възможностите за лазерно формиране и наноструктуриране на различни тънки слоеве, ще подпомогне развитието и на други иновативни технологии в областта на физика на материалите, нелинейната и квантовата оптика.

Общият бюджет на проекта е над 4,54 млн. евро, като повече от 4 млн. евро осигурява Европейският финансов фонд. Целта на проекта е да консолидира натрупаните знания в Института по физика на твърдото тяло, както и в други институти на БАН и на Физическия факултет на СУ ”Св. Кл. Охридски” в областта на мултифункционалните структури и прибори.

Коментар