Система „10-те големи камъка” вече се внедрява и у нас

Интересът към първата у нас презентация на Петър Иванов, който работи и живее в Германия, бе изключително голям

Интересът към първата у нас презентация на Петър Иванов, който работи и живее в Германия, бе изключително голям

Нови похвати в управлението на виртуални екипи внедрява в български компании мениджърът Петър Иванов. Целта е екипите да станат по-ефективни, сплотени и целеустремени.

„В момента съм част от виртуален екип, в който останалите членове са от Азия и Африка. Сами по себе си културните ни различия правят бездната в общуването ни непреодолима. Какво бихте ми препоръчали да направя, за да сплотя този екип, чиито членове никога до момента не са се виждали и дори след приключване на проекта няма да се срещнем?”. Това беше един от въпросите, които Петър Иванов получи по време на презентацията си в София – в трейнинг центъра на ITCE.

„Това е голямото предизвикателство във виртуалните екипи и управлението им. Географската дистанция и културните различия правят сплотяването на членовете на екипа трудна задача. Като ръководител, един от аспектите, на който трябва да обърнете специално внимание, е индивидуалността на всеки от членовете на екипа. Мениджърът трябва да създаде среда и време за разкриване на личностните качества, хобита и интереси”, отговори Петър Иванов.

Чрез акцентиране върху силните страни на членовете на екипа в зависимост от годишни цели, се създава работна култура, с която членовете се идентифицират повече откoлкото с тяхната етническа култура, допълни мениджърът, като даде примери от практиката си.

Интересът към първата у нас презентация на българина, който работи и живее в Германия, бе изключително голям. Над 40 мениджъри и специалисти в сферата на ИТ, телекомуникациите, софтуерната индустрия и банковия сектор присъстваха на лекцията и споделиха проблеми от работата си с или във виртуални екипи.

Петър Иванов е създал система, наречена „10-те големи камъка” (или „The 10 Big Rocks”), която вече успешно прилага в международни компании, сред клиенти от академичната общност и в неправителствения сектор. Системата вече се предлага и в България, съвместно с ITCE – компания над 15-годишен опит в областта на ИТ и мениджмънт обученията и консултантските услуги.

Коментари по темата: „Система „10-те големи камъка” вече се внедрява и у нас”

добавете коментар...

  1. Trump

    Система за сплотяване..бла бла..измишльотини.

Коментар