Задава се първа олимпиада за киборги

С помощта на невро-компютърен интерфейс, парализирани хора могат да управляват спортни автомобили само с мисъл

С помощта на невро-компютърен интерфейс, парализирани хора могат да управляват спортни автомобили само с мисъл

Първата в света олимпиада за киборги ще се състои през октомври 2016 г. в Цюрих, Швейцария. В нея ще участват хора с ограничени физически възможности, но снабдени със съвременни механични и електронни протези.

В рамките на Cybathlon са предвидени 6 надпревари, в зависимост от оборудването, с което са „въоръжени” състезателите. С помощта на невро-компютърен интерфейс, парализирани хора могат да управляват спортни автомобили или коне в компютърна игра само с мисъл. Състезанията ще се показват за зрителите на големи екрани.

Участниците в олимпиадата ще могат да ползват както достъпни на пазара комерсиални протези, така и устройства, които са в процес на разработка в лабораториите. Във всяко от шестте състезания ще бъдат присъдени по два комплекта награди – за победителя и разработчика на протезата.

Олимпиадата се организира от швейцарския център за изследвания в областта на робототехниката NCCR Robotic. Целта на изявата е да запознае обществеността с напредъка в развитието на спомагателните технологии за хора с физически увреждания.

Коментар