Излезе атлас с водещите ИКТ центрове

Мюнхен, Лондон, Париж и по-малки градове като Дармщат фигурират в атлас на водещите ИКТ центрове в ЕС, изготвен от Европейската комисия. Атласът показва къде цифровите технологии процъфтяват и изследва факторите, допринасящи за този успех.

Мюнхен, Лондон, Париж са сред водещите водещите ИКТ центрове в ЕС

Мюнхен, Лондон, Париж са сред водещите водещите ИКТ центрове в ЕС

По-голямата част от дейността в областта на ИКТ в Европа е съсредоточена в 34 региона в 12 държави. Сред основните „съставки” на успеха са достъп до водещи университети и изследователски центрове и възможности за финансиране – като рисков капитал.

В категорията „завършили компютърни науки” 8 от 10-те водещи региона са в Обединеното кралство. При „изследователска и патентна дейност” на първо място е Германия, а по „нарастване на заетостта” Лисабон и Жешов, Полша бележат най-бърз растеж. В категорията „рисков капитал” градовете Мюнхен, Париж и Лондон привличат най-много капитали.

В проучването също така се подчертава значението на по-малките региони. Така например Дармщат – град със 150 000 жители, който разчита на научните изследвания и иновациите и на активната си бизнес общност, се нарежда на 7-мо място сред 10-те водещи центъра за върхови постижения в областта на ИКТ в ЕС. Други малки региони с високи резултати са Льовен, Карлсруе или Кеймбридж.

Високите постижения на даден регион в областта на ИКТ са свързани с научноизследователската и развойна дейност (НИРД), със способността да се намира пазарно приложение на знанията (иновации) и да се изгради интензивна бизнес дейност около тези иновации.

Резултатите показват някои характеристики на регионите, в които ИКТ са силно развити: в по-голямата си част те са промишлени райони от дълго време; разполагат с висококачествени образователни институции и други важни участници в сферата на иновациите; имат дългосрочни политики в областта на научните изследвания и иновациите; имат склонност да образуват клъстери помежду си и др.

Този ефект се наблюдава и на места като Силициевата долина (САЩ), Бангалор (Индия) и Чанджоу (Китай). В доклада са анализирани всички региони в ЕС (1303) по отношение на дейността в областта на ИКТ и са определени резултати, отговарящи на нейната относителна „тежест”. 14% от регионите имат резултат над 20 точки. Най-добрите 34 имат резултати между 41 и 100 точки.

Коментар