9 млрд. евро за ИКТ проекти от „Хоризонт 2020”

„Хоризонт 2020” ще се съсредоточи върху иновационните продукти и услуги, съобщи Тотка Чернаева

„Хоризонт 2020” ще се съсредоточи върху иновационните продукти и услуги, подчерта Тотка Чернаева

Новата рамкова програма на Европейския съюз за подкрепа на научните изследвания и иновациите в периода 2014-2020 г. е с общ бюджет 77 млрд. евро, съобщи Тотка Чернаева, националeн координатор на програмата.

„Хоризонт 2020” ще се съсредоточи върху иновационните продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища, научноизследователски организации и бизнеса. Делът на тематиката „Информационни и комуникационни технологии” в общото финансиране е 9 милиарда евро, стана ясно на информационния ден, организиран от МТИТС.

В работната програма за ИКТ в 2014-2015 са обединени шест големи теми: ново поколение компоненти и системи; усъвършенствани изчислителни системи; бъдещ интернет; технологии за съдържание и управление на информацията; роботика; микро- и наноелектроника и фотоника. В момента за кандидатстване са отворени три конкурса на обща стойност 735 млн. евро.

По данни на МТИТС, до края на 2013 г. по тема ИКТ от Седма рамкова програма са подадени общо 632 проекти с българско участие. От тях 78 предложения с 89 български организации са договорени, като финансирането за българските участници възлиза общо на 16,707 261 млн. евро.  Най-силно се представи Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН с 16 успешни проекта.

Участието на български малки и средни предприятия е много силно – над 4 пъти над средния за ЕС показател по отношение на финансирането. 66% от получените средства се падат на малкия бизнес. Участниците от академичните институции са 43 %. Българските участници са се представили най-успешно в областите: интелигентно управление на информацията, медии в мрежа, езикови технологии и ИКТ за социално приобщаване.

Бяха отчетени и резултати от българското участие в програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” 2007–2013. В осем конкурса на програмата са подадени 160 предложения с 222 български участници. От тях са финансирани 43 проекти с 61 български фирми с одобрено финансиране 5 026 348  евро.

Коментар