Scilab – отворен софтуер за научни изчисления

Scilab работи като конзола, в която потребителят може да въвежда различни параметри и предварително дефинирани команди

Scilab работи като конзола, в която потребителят може да въвежда различни параметри и предварително дефинирани команди

Софтуерът с отворен код Scilab се явява лесна за използване компютърна среда за научни изчисления. Програмата поддържа широко разнообразие от математически функции, вкл. диференциални уравнения, полиноми, интерполация, линейна алгебра и статистика.

Scilab работи като конзола, в която потребителят може да въвежда различни параметри и предварително дефинирани команди, за да генерира резултати. Разработчикът предлага демонстрационни файлове за по-лесно усвояване на програмата, а всички команди са описани в помощната секция.

Програмата позволява също изпълнение на физични симулации, като например велосипед или траектория на колело и дори симулация на черна дупка. Можете да генерирате също хистограми, графики и диаграми, вкл. триизмерни.

Scilab може да извършва още спектрална оценка или анализ на параметрите на звуков файл. За всяка симулация или модел се отваря нов прозорец.

Конзолата предлага достъп до други инструменти на приложението, като например SciNotes за създаване, отваряне и редактиране на Scilab файлове и Xcos за създаване на логически схеми за програмиране или решаване на математически проблеми.

В допълнение, програмата има вграден конвертор от Matlab към Scilab. Софтуерът се разработва като проект с отворен и е достъпен за сваляне и ползване безплатно.

Даунлоуд: Scilab

Коментар