Глобул обяви 8% ръст на печалбата

Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) на Глобул бележи ръст от 8% през първото тримесечие

Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) на Глобул бележи ръст от 8% през първото тримесечие

Глобул отчете ръст от 42% на приходите от услуги за пренос на данни през първото тримесечие на 2014 г., благодарение на фокуса на компанията върху предлагането на мобилен интернет.

Печалбата на оператора преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за същия период е нараснала с 8%, в сравнение с първото тримесечие на 2013 г., достигайки 55,7 млн. лв., сочи финансовият отчет за периода януари-март.

Общите приходи на Глобул за първото тримесечие на 2014 г. намаляват със 7,3%, в сравнение със същия период на миналата година, и възлизат на 147,2 млн. лв. Спадът се дължи най-вече на по-ниските продажби на мобилни устройства и намаляването  на цените за терминиране от страна на регулатора.

Приходите от услуги на компанията през първите три месеца на годината са намалели с 3,1%, отново най-вече поради намаляването на цените за терминиране. Без да се взима предвид този фактор, приходите от услуги на оператора за тримесечието се увеличават с 0,3%, като ръстът на приходите в сегмента на частните потребители компенсира спада на приходите в корпоративния сегмент, породен от изключително силната конкуренция в него.

Клиентите на абонаментните програми на Глобул продължават да се увеличават и вече надминават 2,7 милиона, като в края на тримесечието са с 4,6% повече в сравнение със същия период на предишната година или близо 70% от всички 4 милиона активни клиенти на оператора.

Броят на потребителите на предплатените услуги на компанията е намалял с 2,5% до 1,3 милиона през първото тримесечие на годината. Абонатите на услугите за мобилен пренос на данни са се увеличили с 48% на годишна база, докато абонатите на фиксираните услуги на оператора продължават да нарастват и в края на периода наброяват почти 260 000.

Средното месечно потребление на клиент за периода достига 170 минути или с 2% по-малко от първото тримесечие на 2013 г., докато средният приход от потребител намалява до 10,60 лв., или с 5,3% по-малко, отново най-вече заради по-ниските цени за терминиране. Ако не се отчита този фактор, спадът в средният приход от потребител на Глобул за първото тримесечие би бил 1,8%.

Коментар