ЕК прие документ за управлението на интернет

Управлението на интернет следва да се основава на всеобхватен, прозрачен и отговорен модел за участие на различните заинтересовани страни (снимка: Европейска комисия)

Управлението на интернет следва да се основава на всеобхватен, прозрачен и отговорен модел за участие на различните заинтересовани страни (снимка: Европейска комисия)

Европейската комисия прие съобщение за политиката по отношение на интернет и управлението на мрежата. В документа се предлагат основни положения за обща европейска концепция за управлението на интернет.

Европейската комисия смята, че институциите на ЕС и държавите от ЕС се нуждаят от обща концепция за бъдещия модел за управление на интернет. Комисията планира да представи през 2015 г. доклад по ключовите моменти в тази област, съобщи в блога си Нели Огнянова, експерт по медийно право.

Заключението е, че интернет следва да остане единна, общодостъпна, свободна и цялостна мрежа от мрежи, за която са в сила същите закони и стандарти, които се прилагат в други области на нашето ежедневие.

Управлението на интернет следва да се основава на всеобхватен, прозрачен и отговорен модел за участие на различните заинтересовани страни, без това да засяга регулаторната намеса, която може да бъде предприета с оглед на определени цели от обществен интерес – например, за да се гарантира спазването на правата на човека, основните свободи и демократичните ценности, както и езиковото и културното многообразие и грижите за уязвимите лица.

Безопасната, сигурна, стабилна и устойчива архитектура представлява основата за доверието на потребителите на интернет. В същото време трябва да се поддържа иновационният потенциал на интернет с пълноценното участие на европейската интернет икономика въз основа на укрепен единен цифров пазар, свързан с останалия свят. Това изисква внимателно, но стриктно управление.

Коментар