ЕК ще подкрепи проекти за бърз интернет

До 2020 г. всички домакинства в ЕС трябва да имат широколентов достъп със скорост 30Mbps

До 2020 г. всички домакинства в ЕС трябва да имат широколентов достъп със скорост 30Mbps

Европейската комисия публикува инициативата „Свързани общности”, в рамките на която големи и малките селища, местни партньорства и оператори ще получат консултации за достъп до финансиране на проекти за широколентов интернет.

Комисията приканва всички страни, работещи на местно, регионално и национално равнище, да представят своите идеи и планове за внедряване на широколентови технологии. Заявленията трябва да бъдат получени преди 15 октомври 2014 г., а най-добрите идеи ще получат „знак за качество” и достъп до по-сериозна подкрепа.

Програмата в областта на цифровите технологии на ЕС цели до 2020 г. 100% от домакинствата да имат широколентов достъп със скорост 30 мегабита в секунда, а 50% – достъп със скорост 100 мегабита в секунда или повече.

Инвестициите в широколентови мрежи изостават и актуалните данни показват, че 64% от домакинствата в ЕС разполагат с достъп със скорост 30 мегабита в секунда, а едва 3% имат достъп със скорост 100 мегабита в секунда, съобщи Комисията.

ЕС иска да ускори развитието на широколентовите мрежи, по-специално в полуградските и селските райони, както и в икономически необлагодетелстваните райони. В момента само 18% от домакинствата в селските райони имат достъп до високоскоростен широколентов интернет.

Коментари по темата: „ЕК ще подкрепи проекти за бърз интернет”

добавете коментар...

  1. UserA

    В България дори и в градовете НЕ МОЖЕМ да се радваме на предлагания скъпарски и фалшив 100 мегабитов Интернет!

Коментар