Японци създават мозък за роботи

Нови роботи ще използват невронни мрежи за обработка на информацията

Нови роботи ще използват невронни мрежи за обработка на информацията

Японски учени от Университета Кейо разработват мозък за роботи от следващо поколение, който ще може да вижда и възприема адекватно всичко около себе си. Изкуственият мозък ще има способност да обработва аудионформация, за да общува по-пълноценно с хората.

Въпреки усъвършенстваните технологии, роботите все още не могат да разпознават чувствата и емоциите на хората около себе си. Ето защо японските изследователи съсредоточават усилията си върху емоционалната обработка на постъпващата информация, съобщи diginfo.tv.

Разработката стъпва на принципите за самообучение и обработка на визуална и аудио информация, които използва човешкият мозък. Отделните технологии вече намират приложение в различни области, но японските учени искат да създадат нещо непознато досега, като комбинират всички технологии в една система.

За обработка на визуална информация те използват невронни мрежи, които разпознават обектите на базата на опит и интуиция, подобно на процесите в човешкия мозък.

Благодарение на своята невронна структура, електронният мозък ще натрупва опит и ще започне да разбира човешки емоции и чувства. Роботите с такъв мозък ще могат сравняват емоционалната съставка с други типове информация, за да станат самите те носители на емоции и чувства, подобни на човешките.

Ако разработката се увенчае с успех, роботите ще започнат да общуват значително по-лесно с хора и окръжаващата ги среда. В момента машините изпълняват ефективно само определен кръг предварително дефинирани задачи. Но с течение на времето те ще стават все по-интелигентни и общителни, доближавайки се до хората.

Коментар