Иновативен чип събира енергия „оттук-оттам”

Чипът на PsiKick може да функционира с малки количества енергия, които се намират „оттук-оттам”, без дори да се използва батерия

Чипът на PsiKick може да функционира с малки количества енергия, които се намират „оттук-оттам”, дори без батерия

Прототип на сензор пести енергия чрез използване на транзистори, които никога не се „включват” в прекия смисъл на думата. Подобни устройства ще направят възможен т.нар. „интернет на нещата”, при който нашите домове и офиси ще ни наблюдават, ще отговарят на нуждите, ще действат самостоятелно, без инструкция.

Обикновено транзисторите в електрическите вериги са или включени или изключени в зависимост от това дали волтажът е над или под определено ниво (прагова стойност). В действителност обаче малко електричество протича през тях през цялото време и това важи за всички транзистори, дори когато са в състояние „изключени”.

За някои задачи чиповете могат да бъдат проектирани така, че да се възползват от това явление, пише GreenTech.bg. Младата фирма PsiKick, базирана в щата Вирджиния, разработва микрочип за прости сензорни задачи. В зависимост от приложението, той консумира между 1 и 0,1 процента от енергията, необходима на сравними по своята същност чипове, достъпни на пазара.

Чипът на PsiKick може да функционира с малки количества енергия, които се намират „оттук-оттам”, без дори да се използва батерия. Прототипът вече е тестван в мобилен ЕКГ монитор, който работи изцяло благодарение на телесната топлина. В резултат и на други техники за спестяване на енергия, устройството изисква само 0,1% от енергията, консумирана от типичния ЕКГ монитор.

PsiKick планира да продаде първите си чипове през 2015 година. Други компании, които проучват концепцията за „под-прагови” микрочипове, са британският ARM Holdings, който лицензира своите дизайни за мобилни процесори, и IMEC – изследователски център за микроелектроника със седалище в Белгия.

В бъдеще енергията за такива чипове може да се добива от миниатюрни слънчеви панели, от антени, събиращи „блуждаещи” радиовълни, от термоелектрически материал, пиезоелектрични устройства и др.

Коментари по темата: „Иновативен чип събира енергия „оттук-оттам””

добавете коментар...

 1. Anonymous

  Реални призраци от преди 34 години био/термално захранване старо старо

 2. Инженер компютърен

  Много си сериозен Фофони, забранено ли е да се посмеем и забавляваме?
  Поздрави и от мен с едноименния видео клип и песен.

  Rectal Computer
  newgrounds . com / portal / view / 610435

 3. fofu

  Подсъзнание какво да правиш … кой какво го друса това си знае.

 4. Он е проз девелопър

  @WoW, поклон!

 5. WoW

  Това е бъдещето на хоризонта се появяват първите ректални компютри (слагат се в най-топлото място на човека, където слънце не го огрява).

  Ректалните компютри сигурно вече са патентовани.

  Можем скоро да чуем реклами за Google Rectal или I-Rectal или Apple-Rectal.

Коментар