Европа догонва САЩ по широколентов достъп

Осем страни-членки на Европейския съюз имат проникване на широколентовата връзка на тяхна територия над 22%, което ги извежда пред САЩ, показва нов доклад на Европейската Комисия.
Дания оглавява класацията със своите 35.6% от домакинствата, които имат достъп до широколентови услуги. Във Финландия, Холандия и Швеция проникването е над 30%. Великобритания, Белгия, Франция и Люксембург също изпреварват Щатите по този показател, се посочва в доклада на Комисията.
България е с най-нисък процент на проникване на широколентовата връзка сред страните-членки на ЕС. В нашата държава само 7.6% от домакинствата имат достъп до подобни услуги.
През миналата година на територията на Съюза са били добавени още 19 милиона широколентови линии, което е увеличило средното проникване на 20%. В момента ЕК планира да увеличи разпространението на широколентовия Интернет в страните от общността на 30% до 2010 година с цел да стимулира икономическия растеж, заяви комисарят по телекомуникации Вивиан Рединг.
Засега само 8 от 27-те страни-членки изпреварват САЩ по използване на широколентова връзка. И въпреки това, средният процент за Европа (20%) изостава от средния за САЩ – 22.1%.
Рединг иска навлизането на широколентовата връзка да стигне 30% до 2010 година, като смята, че предложените от нея реформи за пазара на телекомуникации ще спомогнат за постигането на тази цел. Европейският комисар вярва също, че увеличаването на потреблението на този вид Интернет връзка ще играе ключова роля в засилването на конкуренцията в ритейл сектора, като ще осигури по-големи възможности за избор на потребителите и по-ниски цени.
Очаква се реформите, които в момента се обсъждат от Европейския парламент и страните-членки, да бъдат одобрени и възприети до април 2009 година, когато парламентарната дейност отслабва, поради предстоящите избори през юни.
През миналата година телекомуникационният пазар на Европа, който се оценява на 300 милиарда евро, нарасна с 1.9%. Инвестициите в телекоми в ЕС и в САЩ са били над 50 милиарда евро, което е повече, отколкото в Китай и Япония взети заедно.
Но не само фиксираните широколентови линии са единствената комуникационна услуга, която се е разраснала през 2007 година. Проникването на мобилните телефони се е увеличило със 112%. Наред с това, проникването на 3G технологията е нараснало двойно, докато мобилните услуги за данни са се увеличили с 40%.

Коментар