Виваком обяви ръст на приходите и печалбата

Виваком следва тенденция на ръст в приходите и печалбата

Виваком следва тенденция на ръст в приходите и печалбата

Виваком продължава да увеличава приходите и печалбата си, запазвайки положителната тенденция от 2013 г., сочи финансовият отчет за третото тримесечие.

В периода юли-септември телекомът бележи ръст на приходите с 0,7% до 208 милиона лева, спрямо същия период на предходната година, и увеличение на печалбата с 5,7 млн. лв. до 16 млн. лв.

По данни на компанията, пазарният й дял при мобилните услуги е нараснал с 3% от началото на годината, достигайки 25%. През тримесечието абонатите на мобилни услуги на Виваком са достигнали 2,8 милиона, което е със 132 хиляди повече от предходното тримесечие, а 84% от тях са абонати на срочен договор.

Непроменен спрямо второто тримесечие остава средният приход от мобилен абонат – 11,4 лв. Промяна обаче има в структурата му – през третото тримесечие 2% ръст бележи приходът от потребление на данни, което е 23% от средния приход спрямо 21% за предходния отчетен период. Нараства и делът на приходите от месечни абонаментни такси.

Слаб спад в потреблението на фиксирана телефония отбелязва българският телеком. В края на третото тримесечие потребителите на фиксирани гласови услуги са били 1,2 милиона. За сметка на стационарните устройства, смартфоните и таблетите стават все по-търсени и предпочитани средства за комуникация.

Ръст в потреблението се отчита при фиксирания интернет – 346 хиляди са потребителите на тази услуга от Виваком в края на третото тримесечие, което е ръст от 4% или 11 хиляди абоната спрямо предходното тримесечие. 32% от абонатите използват оптичен интернет, или с 4% повече спрямо миналото тримесечие. Цифрите демонстрират и основното движение в сектора – преход към оптични мрежи от други широколентови технологии.

Виваком продължава да изгражда оптичната си мрежа от ново поколение – тя вече достига до 27% от домакинствата в страната. Над 831 хиляди домакинства имат възможност за достъп до оптичната инфраструктура, която осигурява реално достижими скорости до 100 Mbps и интерактивна телевизия с над 140 канала.

Коментар