Отвориха офертите в търга за ITS на София

Градският транспорт в София ще подобри придвижването си чрез интелигентна система за управление

Градският транспорт в София ще подобри придвижването си чрез интелигентна система за управление

Двама са допуснатите участници в търга за доставка и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика в София, стана ясно при отваряне на офертите вчера в Столична община.

Консорциум „Ю Ти Ай Груп Иновативни трафик системи” предлага цена от 8 895 000 лв. с ДДС. Участникът получава 18 точки по останалите показатели, различни от цена.

Офертата на „Телелинк” ЕАД е на стойност 9 574 800 лв. с ДДС. Компанията получава 34 точки по останалите показатели, различни от цена.

Откритата процедура „Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” на Столична община се провежда във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Доставката и инсталирането на ITS оборудване (Интелигентна система за управление на движението) е компонент от проекта за интегриран столичен градски транспорт. Предвижда се да бъде доставено ITS оборудване на 20 кръстовища, едни от най-натоварените в града, за които е направено предварително проучване, както и ITS оборудване за 750 превозни средства на градския транспорт.

Чрез интелигентна система за управление на движението превозните средства на градския транспорт ще подобрят придвижването си и ще спазват предвиденото им разписание без да натрупват закъснения, посочиха от общината.

Коментари по темата: „Отвориха офертите в търга за ITS на София”

добавете коментар...

  1. :o)

    Тука е идеята да се пускат по-дълги зелени вълни където е трафика.
    А който чЕка на 111 ще си е бавен 😉

  2. Мартин

    дОООООООООООООбре хахахаха като почне 111-ката да идва през 10 минути максимум, ше им повярвам 😀

Коментар