Инициатива за отворен код в държавата набира скорост

Софтуерът, изработван за държавата и плащан от данъкоплатците, трябва да е публична собственост, с отворен код и да се разработва прозрачно и по гъвкава методология. Това е препоръката на група специалисти, които стоят зад инициативата „Отворен код в държавата”, която вече събира подкрепа в интернет.

Въвеждането на софтуер с отворен код в държавата може да стане единствено с промяна в нормативната уредба за обществени поръчки, твърдят от Общество.бг

Въвеждането на софтуер с отворен код в държавата може да стане единствено с промяна в нормативната уредба за обществени поръчки, твърдят от Общество.бг

Решението за преминаване към отворен код е бързо и струва точно „нула лева и нула стотинки”, посочва групата от фондация „Общество.бг”, съставена от софтуерни експерти, програмисти, разработчици, дизайнери и юристи. Всички те искат работещо електронно управление в България, защото разбират какви ползи би донесло за гражданите и бизнеса.

„Първо проучихме ситуацията. Запознахме се с наличните стратегии и събрахме информация. Отделихме време и обмислихме какво би могло да се направи. Като резултат избрахме да стартираме с проблем, чието решение ще може да се въведе лесно, бързо, евтино и няма да засегне съществуващи проекти и системи и което същевременно ще донесе много ползи. Проблем, който отдавна е решен в софтуерната индустрия”, пише в сайта на инициативата.

Необходима е единствено промяна в нормативната уредба за обществени поръчки за държавен софтуер, с изискването софтуерът, поръчван за изработка за държавата, да бъде с отворен код и да е публична собственост, посочват експертите.

„Може да се въведе веднага и да не струва нищо на данъкоплатеца. Необходимо и достатъчно е единствено да се вземе решението. Губещи ще са монополните, неконкурентни фирми, които досега са изнудвали държавата с нереално високи, непазарни цени за изработка и поддръжка на софтуер. Губещи ще са и компаниите, които не могат да създават качествени софтуерни продукти в пазарни условия. Печелят обаче всички останали – гражданите, бизнесът, държавата”, казват от Общество.бг.

„Не предлагаме замяна на Windows с Linux и Microsoft Office с друг безплатен продукт. Това е тема на друг дебат. Предлагаме всеки софтуер, който се поръчва за изработка от държавата, да бъде с отворен код и публична собственост. В началото, това ще важи само за бъдещи поръчки”, е едно от важните уточнения, публикувано на сайта на проекта.

Софтуерният продукт трябва да се развива чрез „agile” методологии, фокусиращи се върху нуждите и удобството на крайния потребител, посредством постоянна обратна връзка и работа чрез итерации. Изисквания също така са всеки да може да следи прогреса на разработката, да има възможност за надграждане и подобрение на съществуващи системи, както и за преизползването им за други цели.

Разработките трябва да позволяват изучаване на използваните технологии, с цел предлагане на конкурентна оферта за поддръжка и/или доразвитие. Не на последно място, необходимо е да бъде предоставян API за услугите, което ще позволи създаване на приложения от бизнеса, които ползват тези услуги.

Държавните органи и всяка отделна администрация могат да предприемат следните три прости и евтини стъпки чрез промени в нормативната си уредба, за да адресират проблемите в момента:

 • Поставяне на изискване софтуерът, изработван по поръчка за държавата, да бъде с отворен код и със свободен лиценз, позволяващ преизползване, усъвършенстване и надграждане от други учреждения, от бизнеса и от гражданите.
 • Използване на т. нар. „гъвкави” методологии, с предпочитане на кратки, двуседмични итерации, внимание към обратната връзка от крайните потребители и фокусиране върху тяхното удобство и продуктивност. Избягване на предварително изготвени подробни спецификации.
 • Спазване принципите на отворени данни и залагане на възможност за достъп до машинно-четим формат на публичните данни, с които софтуерната система ще работи.

В момента групата от доброволци от Общество.бг работи активно с дирекция „Модернизация на администрацията” към Министерски съвет, с Института за публична администрация и с други институции с цел осигуряване на по-прозрачни, проследими и качествено изпълнени поръчки за софтуер за държавата.

Коментари по темата: „Инициатива за отворен код в държавата набира скорост”

добавете коментар...

 1. Венци

  Не ставайте смешни, кой политик ще направи нещо което да е безплатно за народа 🙂

 2. babata

  “Решението за преминаване към отворен код е бързо и струва точно „нула лева и нула стотинки”, посочва групата от фондация „Общество.бг””

  По-голяма глупост от това изказване няма. Погледнете “опита” на Мюнхен.

 3. baba vi

  Is open source really harder work? Munich’s experience shows it’s more complicated than that
  By Nick Heath in European Technology, October 15, 2014, 6:37 AM PST // @nickjheath

  “Claims the shift to free software left the mayor without access to email on his phone are wide of the mark and ignore genuine issues organisations can face when switching to an open-source office suite.”

 4. baba vi

  Claims the shift to free software left the mayor without access to email on his phone are wide of the mark and ignore genuine issues organisations can face when switching to an open-source office suite.

  “http://www.techrepublic.com/blog/european-technology/is-open-source-really-harder-work-munichs-experience-shows-its-more-complicated-than-that/”

 5. Наблюдател

  И песимисти, така като гледам. И всичко знаем. И предпочитаме да гледаме отстрани…

 6. пострадал

  Нищо няма да се промени….много сме корумпирани……..

Коментар