Асоциацията на бизнес клъстерите с ново ръководство

Членовете на АБК се обединиха около няколко основни цели и приоритети на Асоциацията, вкл. конкурентоспособност и иновации

Членовете на АБК се обединиха около няколко основни цели и приоритети на Асоциацията, вкл. конкурентоспособност и иновации

Асоциацията на бизнес клъстерите избра ново ръководство с двугодишен мандат на редовното си отчетно-изборно събрание миналата седмица. Управителният съвет на АБК запазва своя числен състав от 7 души.

Трима от новоизбраните членове бяха част и от предишния УС – Петър Статев – председател на ИКТ Клъстер, Геновева Христова – председател на Български мебелен клъстер, Илзе Атанасова – председател на Морски клъстер България, а четирима са нови – Венцислав Славков – председател на Клъстер Мехатроника и Автоматизация, Красимир Стоянов – зам.председател на ИКТ Клъстер – Пловдив, Петя Милушева – председател на СКИОТ Дунав и д-р Андрей Кехайов – председател на Клъстер на здравните региони.

На първото си заседание УС на АБК избра единодушно Венцислав Славков за председател на Асоциацията.

Избран бе и Контролният съвет на АБК в състав: Николай Минков – председател (Средногорие Мед Индустриален Клъстер) и членове: Илиян Начевски (Клъстер Обединени Застрахователни Брокери) и Даниела Чонкова (Фондация Приложни изследвания и комуникации).

Членовете на АБК се обединиха около няколко основни цели и приоритети на Асоциацията, вкл. организационно и финансово развитие, конкурентоспособност и иновации, устойчиво развитие на предприемачество и клъстери, подпомагане експортното развитие на страната и разпознаване на клъстерите в бизнеса и обществото.

Коментар