SEE Link обяви търг за електронна система

SEE Link цели да създаде регионална инфраструктура за търговия на ценни книжа

SEE Link цели да създаде регионална инфраструктура за търговия на ценни книжа

SEE Link, акционерното дружество, учредено от фондовите борси на България, Македония и Хърватия, публикува покана за участие в търг за изграждане на електронна система за пренасочване на поръчки за покупка и продажба на финансови инструменти. Крайният срок за подаване на документи е 1 април 2015 г.

Миналата година SEE Link получи безвъзмездна помощ от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за въвеждане на електронната система. В края на октомври от дружеството публикуваха тръжно обявление, в което посочиха и заложената стойност на ИТ платформата от 250 000 евро.

„Това е важен момент, тъй като от днес започва същинската работа по проекта и имаме пълната подкрепа на ЕБВР. През последното тримесечие на тази година SEE Link ще има платформа на световно ниво”, каза Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса – София.

Управителният комитет към SEE Link се срещна в Скопие през изминалата седмица, за да обсъди по-нататъшното развитие на проекта. В края на 2014 г. проектът беше представен на членовете на участващите фондови борси чрез серия от събития, които включваха местните пазари.

SEE Link е акционерно дружество със седалище в Скопие, Македония, учредено от фондовите борси на България, Македония и Хърватия, всяка с равен дял от собствеността. Целта на компанията е да създаде регионална инфраструктура за търговия на ценни книжа от тези три пазара.

Коментар