Три оферти в търга за ГИС административни е-услуги

Проектът на Агенция „Пътна инфраструктура” цели подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез ГИС-базирани информационни технологии

Проектът цели подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез ГИС-базирани ИТ

Трима са кандидатите за предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги в търга на Агенция „Пътна инфраструктура”, стана ясно след отваряне на офертите по-рано тази седмица.

Оферти са подали компаниите „ЕСРИ-България” ООД, „МАПЕКС” АД и „ТехноЛогика” ЕАД, съобщи сайтът на Агенцията.

Обществената поръчка е по проект за „предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура” и създаване на ГИС регистри за приходни дейности”.

Основната цел на проекта е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на ГИС базирани информационни технологии. Той се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментар