Задава се хибридна безжична технология WiFO

Светодиодните предаватели се монтират на тавана и създават зона за приемане с площ около един квадратен метър (илюстрация: Oregon State University)

Светодиодните предаватели се монтират на тавана и създават зона за приемане с площ около един квадратен метър (илюстрация: Oregon State University)

Изследователи от Държавния университет в Орегон тестват нова безжична технология, която има потенциал да повиши скоростта за предаване на данни в офиси и на обществени места.

WiFO представлява хибридна система, базирана на традиционните Wi-Fi мрежи и технологии за предаване на данни с помощта на светлината. В частност, WiFO използва инфрачервени светодиоди, които излъчват в невидимия за човешкото око спектър.

Като приемник на данните се използват специални детектори на основата на фотодиоди, свързани към USB порт на компютъра или мобилното устройство. Учените твърдят, че разработената от тях система обезпечава пропускателна способност 100 Mbps.

Светодиодните предаватели се монтират на тавана и създават зона за приемане с площ около един квадратен метър. При излизане извън границите на зоната, системата превключва автоматично към Wi-Fi връзка.

Обикновените мрежи Wi-Fi поддържат по-високи скорости, например по стандарта 802.11ac, но на оживени места или при включване на множество устройства каналът се поделя между всички. В резултат на това потребителят може да получи 5-10 Mbps.

При пободен сценарий, хибридната технология WiFO обезпечава пропускателна способност 50-100 Mbps за всеки потребител. Друго предимство на технологията е, че тя използва евтини компоненти.

Коментар