Интелигентно търсене в електронната поща Gmail

Уеб базираната услуга на Google за електронна поща Gmail е сред най-популярните имейл клиенти, наред с Yahoo и hotmail, и най-бързата сред тях. Тя се класира на първо място и по способности за бързо и ефективно търсене.
Голямото пространство, което Gmail предлага на всеки клиент, позволява на потребителите да не изтриват често съдържанието на кутиите за входяща, изходяща поща, чернови и др. Но натрупването на много електронни съобщения затруднява търсенето в тях. Някои трикове помагат за интелигентно търсене и бързо откриване на желания имейл.
1.     Търсене по тип на прикачения файл
Gmail позволява изпращането на големи по обем прикачени файлове от различен тип (txt, doc, pdf, ppt, swf, zip, rar и др.). От съображения за сигурност не се допуска обмен на така наречените изпълними файлове (.ехе, .com, .bat), макар че има начини за заобикаляне и на това ограничение. Ако преди време сте получили презентация по електронната поща и не можете да си спомните подробности за име на файла, дата на изпращане, от кого е изпратена и т.н., поискайте списък на всички писма, съдържащи презентации със следната команда, написана в кутията за търсене Gmail Search Box:
has:attachment, последвана от съкращението на файловия формат:
has:attachment ppt
2.     Логически комбинации
За интелигентно търсене в Gmail могат да се използват логически комбинации на основата на „етикети“, които представят кутиите Inbox, Sent mail, Draft и т.н. Ако искате да видите списък на непрочетените писма, отбелязани като специални (със звезда), трябва да напишете:
label:inbox label:unread
Ето още няколко примера за логически комбинации за търсене:
label:spam label:unread – дава списък на всички непрочетени писма в папката за спам;
label:All Mail label:unread label:starred дава списък на всички непрочетени писма, маркирани със звезда, във всички папки – Inbox, Spam, Draft и т.н.;
3.     Съкращения за специалните папки
Ако смятате, че логически комбинации са твърде дълги, можете да използвате съкращенията на Gmail за специализираните папки (етикети):
^i inbox; ^s spam; ^k trash; ^b chats; ^f sent mail; ^t starred messages; ^r draft; ^u unread mail
С тях вашата заявка за търсене на всички непрочетени съобщения във входящата кутия ще добие вида: l:^i l:^u.
За да откриете всички непрочетени писма, които не са във входящата кутия, напишете:
-l:^i l:^u.
Този вид търсене работи не само със стандартните папки, които Gmail предлага, но и с такива, създадени от потребителя.

Коментар