Приходите от ИТ за смарт-грид ще се удвоят до 2024 г.

Информационните технологии за изграждане на смарт-грид системи от комунален мащаб и особено софтуерните решения за анализ ще представляват значителна, а и бързо нарастваща, част от инвестициите на ютилити сектора през следващите 10 години. Общите разходи за този вид решения ще нарастват постоянно. Лицата, натоварени с управлението на смарт-грид системите, все по-интензивно ще се насочват към сложни ИТ решения.

Според нов доклад на Navigant Research, глобалните приходи от ИТ системи, софтуер и услугии за смарт-грид решения ще се увеличат от 8,5 милиарда щ.д. годишно през 2014 г. до 17,1 милиарда щ.д. през 2024 г.

„Операторите на електропреносни мрежи по света са изправени пред нови и нарастващи предизвикателства към стабилността, надеждността, а дори и към икономическата жизнеспособност“, казва Ришел Елберг, главен анализатор в Navigant Research. „Съвременните ИТ решения могат да помогнат на мениджърите да се възползват от нарастващата свързаност на мрежовото оборудване и устройствата, за да автоматизират контролните функции и поддръжката, а също и за да ангажират клиентите по-успешно“.

Въпреки големите постижения в областта на ИТ решенията за смарт-грид системи, този пазар все още не се развива с темпа, който доскоро беше прогнозиран от анализаторите. Ръководствата на комуналните компании – или техните регулатори – навярно все още не вярват във възвращаемостта от тези инвестиции, пишат Navigant. Нарастващият брой на мащабните проекти за смарт-грид системи обаче валидира пазарния успех на този вид решения. Затова анализаторите очакват инвестициите в ИТ за смарт-грид да се увеличават бързо.

Коментар