Wiki база данни трупа знания за пасивните къщи

house-energy-efficiency

Сградите с най-висока енергийна ефективност, т. нар. пасивни сгради, често пъти произвеждат повече енергия, отколкото употребяват, но знанията за тях са разпилени и несистематизирани. PassREg-SOS се опитва да реши този проблем.

Онлайн база данни за строителството на пасивни къщи има за цел да събере на едно място най-широкия възможен кръг от знания за изграждането на постройки с нулево или почти нулево потребление на енергия. В PassREg-SOS  всеки може да се запознае с общите познания на различните европейски региони по този въпрос.

Изградена на принципа на Wiki базите, тя е част от резултатите по проекта PassREg, финансиран от ЕС, който популяризира концепцията на пасивната къща и възобновяемите енергийни източници. Благодарение на отворения характер на базата данни всеки потребител може да допринесе с нова информация в сферата на почти нулево енергийното строителство.

Базата данни съдържа вдъхновяващи примери и съответните решения по теми, свързани с регионалното разпространение на този нов акцент в строителството. Информацията е насочена към всички заинтересовани в тази област: проектанти, предприемачи, преподаватели, доставчици и политици. Всеки може да открие голям брой интересни статии.

Тъй като е структурирана като Wiki, базата се очаква да продължи да се увеличава. Специалистите от строителния сектор могат да въведат допълнителна информация или изцяло нови статии за опита си, като по този начин могат да допринесат обществото ни да стане „по-нискоемисийно“.

Името ‘PassREg – Solutions Open Source (SOS)’ (PassREg – Отворен източник на решения) се свързва с Европейския проект PassREg, който цели да стимулира (почти) нулево-енергийното строителство и реконструкция. Името подчертава и отворения характер на уебсайта. Той е многоезичен и цели да направи информацията достъпна във всички региони. Към момента 14-те PassREg партньора, сред които са и българските общини Бургас и Габрово, изготвят статии на немски, хърватски, български, френски, холандски и латвийски език, паралелно с английските версии.

Създателите на ‘PassREg-SOS’ се надяват, че всички знания, необходими за проектирането и изграждането на сгради със здравословна среда, достъпна цена и почти нулево енергийно потребление навсякъде в Европа, са вече налични.

Коментар