Теленор обяви ръст на приходите и печалбата

Теленор обяви положителни финансови резултати през първото тримесечие на годината

Теленор обяви положителни финансови резултати през първото тримесечие на годината

Теленор България обяви ръст от 4,2% на приходите за първото тримесечие на 2015 г., в сравнение със същия период на миналата година. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за периодa е нараснала с 1,8% на годишна база.

Общите приходи на компанията за периода януари-март възлизат на 153,4 млн. лева, спрямо 147,2 млн. лева година по-рано. Приходите от услуги нарастват с 0,3%, а при преноса на данни ръстът достига 40%.

Печалбата на Теленор преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) е 56,7 млн. лева за първото тримесечие на 2015 г., в сравнение с 55,7 млн. лева за същия период на миналата година.

Към края на март 2015 г. броят на активните клиенти на компанията е 3,8 милиона, или с 4% по-малко от същия период на 2014 г. на фона на общо проникване на мобилните услуги на пазара от над 140%.

Клиентите на абонаментните планове на Теленор наброяват близо 2,7 милиона или над 70% общия брой активни потребители на услугите на оператора. Броят на потребителите на предплатените услуги на компанията към края на тримесечието намаля с 8,4% спрямо същия период на миналата година, най-вече в резултат от проведената консолидация на предплатените планове на компанията.

Средното месечно потребление на абонат през първото тримесечие на 2015 г. отбеляза увеличение от 4%, докато средният приход от абонат достигна 10,95 лв., което е ръст от 3,8% на годишна база.

През март 2015 г. Теленор приключи предсрочно проекта за модернизация и подмяна на мрежата и вече предлага значително по-добро покритие, по-висока скорост на мобилния интернет и по-голям капацитет на 3G-мрежата, подчертаха от компанията.

Коментари по темата: „Теленор обяви ръст на приходите и печалбата”

добавете коментар...

  1. Див

    Как няма да ПИЧАЛБА теленорците след като прилагат вече безнаказано рекет и кражби на пари от хората с предплатени карти.

    Зануляват и си взимат заредените пари от ваучери за по-малко от 3 месеца.

Коментар