131 млн. евро от ЕС за модерни обществени услуги

Благодарение на ISA2 държавите-членки ще си взаимодействат за оптимизиране на своите системи чрез интензивен обмен на добри практики и въвеждане на съвместими цифрови услуги, заяви Ева Паунова

Благодарение на ISA2 държавите-членки ще си взаимодействат за оптимизиране на своите системи чрез интензивен обмен на добри практики и въвеждане на съвместими цифрови услуги, заяви Ева Паунова

Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на Европейския парламент прие с мнозинство становището на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по новата програма на ЕС ISA2 – Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации.

Предвиденият бюджет за модернизиране на обществените услуги за гражданите и бизнеса по програмата за периода 2016-2020 г. е 131 млн. евро, съобщиха от пресофиса на Ева Паунова.

„Благодарение на ISA2 държавите-членки ще си взаимодействат за оптимизиране на своите системи чрез интензивен обмен на добри практики и въвеждане на съвместими цифрови услуги както в страните си, така и на ниво ЕС”, коментира тя.

„В поправките по текста на проекта акцентирахме върху по-добрия достъп до публична информация за фирмите и най-вече МСП, които са най-големите потърпевши от тромавостта и остарелите администрации. За бизнеса това означава и отварянето на по-лесен достъп до нови пазари”, допълни Паунова, която е докладчик в сянка на ЕНП по досието.

Според българския евродепутат, премахването на електронните бариери в Съюза е от съществена важност за ефективното функциониране на Вътрешния пазар и реализацията на Стратегията на ЕК за Единен цифров пазар.

На европейско ниво програмата ISA2 обхваща множество области, сред които околна среда, вътрешни работи и правосъдие, митници и данъчно облагане, здравеопазване, електронна самоличност и обществени поръчки. Успешни проекти в ЕС, подпомогнати от ISA, са услугите SOLVIT и Вашата Европа.

Коментар