Свързваме телеком мрежата си с Румъния и Сърбия

В района на Видин се изгражда мрежа за високоскоростен интернет (снимка: МТИТС)

В района на Видин се изгражда мрежа за високоскоростен интернет (снимка: МТИТС)

България, Румъния и Сърбия обявиха партньорство за свързване на националните телекомуникационни мрежи в граничните райони на трите държави. Официалната среща за създаване на управителен и технически съвет за подготовка на тристранния проект се проведе вчера във Видин, съобщи МТИТС.

Съвместният проект ще бъде представен на Европейската комисия, обяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов.  Вчерашната среща бе продължение на диалога между премиерите на трите държави – известен вече като „Тройката от Крайова”, на която министър-председателят Бойко Борисов предложи  създаване на инфраструктурен регионален пръстен.

Основната цел на предложението е публичните организации и институции в трите държави да могат да използват високоскоростни защитени телекомуникационни канали за обмен на информация. Инвестирането в бърз интернет в граничните райони ще даде възможност на изследователските, образователните и публичните организации в трите държави да развиват общи проекти.

Една от основните ползи от свързването на мрежите е и осигуряването на резервни трасета в случай на проблеми с комуникациите в някоя от страните. Общият проект ще стимулира развитието на трансгранични проекти за е-управление, образование, здравеопазване и електронни услуги, посочиха от МТИТС.

Коментар